Teisinė informacija

PRADŽIA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

TEISINĖ INFORMACIJA

APIE MUS

VEIKLA

AKTUALI INFORMACIJA

PASLAUGOS

RENGINIAI

NUORODOS

NUOTRAUKŲ GALERIJA

SVETAINĖS MEDIS


Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai:


Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
Nuoroda


Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745
(pagrindinis strategijos tikslas - paversti Lietuvos švietimą tvirtu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį)
Nuoroda


Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)
Nuoroda


Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
NuorodaIkimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)
Nuoroda


Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 m. programa
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-350);
Nuoroda


Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313);
Nuoroda


Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106).
Nuoroda


Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas
(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu  Nr. ISAK-2173).
Nuoroda


Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai,
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nutarimai,
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai,
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai.

© 2010 - 2012 m. Visos teisės saugomos
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt