Savivalda

Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, pedagogus, kitus lopšelio-darželio bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė - Inga Gudelevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Lopšelio-darželio tarybos nariai:

Mokytojų taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.
Mokytojų tarybą sudaro visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir sveikatos priežiūros specialistas.
Mokytojų tarybos pirmininkė - lopšelio-darželio direktorė Gita Vitkauskienė
PRADŽIA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Valdymo struktūros schema
Kontaktai
Administracija
Pedagogai
Grupės
Savivalda
Komisijos ir darbo grupės
Laisvos vietos

TEISINĖ INFORMACIJA

APIE MUS

VEIKLA

AKTUALI INFORMACIJA

PASLAUGOS

RENGINIAI

NUORODOS

NUOTRAUKŲ GALERIJA

SVETAINĖS MEDIS


© 2010 - 2012 m. Visos teisės saugomos
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt