Komisijos ir darbo grupės

PRADŽIA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Valdymo struktūros schema
Kontaktai
Administracija
Pedagogai
Grupės
Savivalda
Komisijos ir darbo grupės
Laisvos vietos

TEISINĖ INFORMACIJA

APIE MUS

VEIKLA

AKTUALI INFORMACIJA

PASLAUGOS

RENGINIAI

NUORODOS

NUOTRAUKŲ GALERIJA

SVETAINĖS MEDIS


© 2010 - 2012 m. Visos teisės saugomos
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

Vaiko gerovės komisija savo veiklą grindžia šiais principais:   

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė - Gita Vitkauskienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė" direktorė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Pirmininko pavaduotoja – Milda Urbanavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.
Sekretorė – Zita Vasiliauskienė, logopedė.
Narės:


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos funkcijos:

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Pirmininkė – Gita Vitkauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Sekretorė – Marytė Gelžinienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Narės: